1. Khóa tài khoản/khóa một phần tính năng của tài khoản, phong tỏa toàn bộ hoặc một phần điểm thưởng trên HOTBUY của tài khoản khách hàng trong các trường hợp sau

Khi có quyết định hoặc yêu cầu bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.
Khi HOTBUY phát hiện khách hàng có những hành vi mua hàng không trung thực, điển hình như:

  • Có các hành vi không trung thực, lừa đảo.
  • Có dấu hiệu lừa đảo hoặc làm dụng các mã giảm giá và các chương trình khuyến mại.
  • Một người dùng tạo nhiều tài khoản để được hưởng nhiều lần với một chương trình khuyến mãi của HOTBUY.
  • Người dùng tách nhỏ đơn hàng số lượng lớn/mua sỉ thành nhiều đơn nhỏ để lạm dụng chương trình ưu đãi của HOTBUY tại thời điểm nào đó…
  • Khi HOTBUY nhận được thông báo từ một trong các ngân hàng khác, hoặc khách hàng khác về việc không trung thực hoặc có bất kì tranh chấp nào liên quan đến tài khoản.
    Các trường hợp khác do pháp luật quy định.

Tùy từng trường hợp HOTBUY sẽ có biện pháp xử lý thích hợp, bao gồm khóa tài khoản mà không cần thông báo trước.

2. Tạm khóa hoặc phong tỏa tài khoản sẽ chấm dứt khi có một trong các điều kiện sau
Có văn bản/thông báo từ cơ quan có thẩm quyền về việc tất cả các giao dịch được thực hiện trên trên tài khoản là hợp pháp hoặc các tranh chấp về tài khoản đã được giải quyết hoặc yêu cầu chấm dứt phong tỏa tài khoản.
HOTBUY, sau khi kiểm tra các giấy tờ/thông tin bạn cung cấp chứng minh việc mua hàng (hóa đơn, hình ảnh sản phẩm đã mua…), sẽ toàn quyền quyết định chấm dứt hoặc tiếp tục tạm khóa/phong tỏa tài khoản.

3. Đóng/khóa tài khoản vĩnh viễn khi
HOTBUY không nhận được bất kì thông tin phản hồi nào trong vòng 30 ngày kể từ khi thông gửi thông báo giới hạn tài khoản.
Yêu cầu khôi phục tài khoản của quý khách không được chấp thuận bởi HOTBUY.
Khi tài khoản không được hoạt động trên 2 năm.
Các trường hợp khác do pháp luật quy định.

TRÊN ĐÂY, LÀ MỘT SỐ ĐIỀU KHOẢN CỦA HOTBUY, NHẰM ĐẢM BẢO MÔI TRƯỜNG MUA SẮM THÔNG MINH AN TOÀN BẢO MẬT CHO KHÁCH HÀNG, KHI QUÝ KHÁCH ĐÃ ĐỌC TỚI Đ Y VÀ TIẾP TỤC SỬ DỤNG TÀI KHOẢN. HOTBUY HIỂU QUÝ KHÁCH ĐÃ HOÀN TOÀN ĐỒNG Ý TU N THỦ VỚI CÁC ĐIỀU KHOẢN TRÊN CỦA HOTBUY.

Main Menu